Әпипә

Бас, кызым, Әпипә,
Син басмасаң, мин басам.
Синең баскан эзләреңә
Мин дә китереп басам.

Бас, кызым, Әпипә,
Син басмасаң, мин басам.
Әпипәнең калачларын
Ашап калам ичмасам.

Бас, кызым, Әпипә,
Идәннәре селкенсен;
Идәннәре селкенсен дә,
Кияү күңеле җилкенсен.

Бас, кызым, Әпипә,
Сындыр идән тактасын;
Сындырсаң идән тактасын,
Кияү түләр акчасын.

Җырны йөкләргә: TXT PDF

← Артка

Артка
Өскә