***

Укыгыз, кызлар, укыгыз!
Күп хәлләрне белегез!
Остабикәләрне ташлап,
Мәктәпләргә керегез!

Муллалар, сезне укытмыйча,
Сезнең үзәккә үтәләр;
Мәдрәсәдә яшь егетләр
Сездәй кызны көтәләр.

Конфет ашаган акчагыз
Үз яныгызга калсын;
Инлек-кершән акчалары
Ваклап җыела барсын.

Шулай ваклап җыйсагыз да,
Бер кесә алтын тулыр;
Тамчы-тамчы тамган судан
Тирән диңгезләр булыр.

1902 ел

Шигырьне йөкләргә: TXT PDF

← Артка

Артка
Өскә