Мәктәп

Мәкаль бардыр: «Урыс байса — сала аулында дәү чиркәү;
Татар байса — хатын асрый, була хатыны өчәү-дүртәү».

Гүзәл тәфсир кыйлынса, бу мәкальдән ушбудыр матлабМатлаб — теләк.:
«Урыс байса — сала чиркәү, вәләкин әүвәле — мәктәп».

1913 ел

Шигырьне йөкләргә: TXT PDF

← Артка

Артка
Өскә