Белмәдем

Карашларың ут икән,
Җирдә тиңең юк икән,
Гыйшкың агу, ук икән,
Сизмәдем...
Сизмәдем.
Мин каршыңда чүп икән,
Чүпкә шәфкать юк икән,
Бер сүзең дә күп икән,
Белмәдем,
Белмәдем...

1923 ел

Шигырьне йөкләргә: TXT PDF

← Артка

Артка
Өскә