***

Кызыктырма, яшьлек, кызың белән,
Мин карт инде, яшьләр кызыксыннар...
Билгә җиткән җитен сакалым бар,
Буйга җиткән җитез кызым бар.

1943 ел

Шигырьне йөкләргә: TXT PDF

← Артка

Артка
Өскә