Дүдәк-дүдәк

Йөгерә үрдәк, йөгерә каз
Боты озынга күрә.

Әй, дүдәк, дүдәк, дүдәк,
Басма өстендә каз, үрдәк,
Кыйгак-кыйгак,
Бак, бак, бак, бак,
Басма өстендә каз, үрдәк.

Без кызларны яратабыз
Бите кызылга күрә.

Әй, дүдәк, дүдәк, дүдәк,
Басма өстендә каз, үрдәк,
Кыйгак-кыйгак,
Бак, бак, бак, бак,
Басма өстендә каз, үрдәк.

Йөгерә үрдәк, йөгерә каз,
Кала эзеннән тамга.

Әй, дүдәк, дүдәк, дүдәк,
Басма өстендә каз, үрдәк,
Кыйгак-кыйгак,
Бак, бак, бак, бак,
Басма өстендә каз, үрдәк.

Үтә матурларны сайлап,
Урта матурдан калма.

Әй, дүдәк, дүдәк, дүдәк,
Басма өстендә каз, үрдәк,
Кыйгак-кыйгак,
Бак, бак, бак, бак,
Басма өстендә каз, үрдәк.

Җырны йөкләргә: TXT PDF

← Артка

Артка
Өскә