Көзге ачы җилләрдә

Бардым күлгә, салдым кармак,
Безгә балык эләкми шул;

Йөгереп китәрдәй булам ла,
Кайтып җитәрдәй булам
Көзге ачы җилләрдә ләй,
Туган-үскән илләргә.

Бетсен патша, янсын тәхет,
Безгә сугыш кирәкми шул.

Йөгереп китәрдәй булам ла,
Кайтып җитәрдәй булам
Көзге ачы җилләрдә ләй,
Туган-үскән илләргә.

Без утырган машинаның
Тоткалары җиз генә шул;

Йөгереп китәрдәй булам ла,
Кайтып җитәрдәй булам
Көзге ачы җилләрдә ләй,
Туган-үскән илләргә.

Бер илләрдән чыгып киткәч,
Кайтып булмый тиз генә шул.

Йөгереп китәрдәй булам ла,
Кайтып җитәрдәй булам
Көзге ачы җилләрдә ләй,
Туган-үскән илләргә.

Җырны йөкләргә: TXT PDF

← Артка

Артка
Өскә